ППС бөлімі ТОФКиС

КАФЕДРАНЫҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ

11 Дошыбеков Айдын Бағдатұлы – PhD докторы, кафедра меңгерушісі. ҚазСТА түлегі, кафедрада 2007 жылдан қызмет істейді.

Ғылыми зерттеу бағыты – дене шынықтыру мен спорттағы маркетинг.

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі»; «Дене шынықтыру мен спорт менеджменті»; «Дене шынықтыру мен спорт маркетингі».

Байланыс номері:8-707-150-37 32, doshybekov@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

2

 

Андрущишин Иосиф Францевич – Ресей жаратылыстану Академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, кафедра профессоры.

Ғылыми зерттеу бағыты – ғылымды педагогтандыруға негізделген, спортшыларды даярлаудың психологиялық-педагогикалық проблемалары.

Оқытатын пәндері: «ДШжС психологиясы», «Жоғары мектеп психологиясы», «ДШжС саласындағы психологиялық бақылау»,  «Спортшыларды көпжылдық даярлау», «Спортшыларды даярлау жүйесіндегі психологиялық қамтамасыз ету», «Спортшыларды даярлауды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету», Жаттықтырушылардың жоғарғы мектебінде оқитын бейіндік бағыттағы магистранттарға арналған «Психология», «Спорттық психология» білім бағытының пәндері.

Байланыс номері:8-701-350-84-24,ifandru2@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 3 Станислав Иванович Хаустов – академик, педагогика ғылымдарының докторы, кафедра профессоры.

Ғылыми зерттеу бағыты – Дене шынықтыру және спорттың теориясы мен әдістемесі.

Оқытатын пәні: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі».

Байланыс номері:8-777-548-64-10,xci41@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

800125 Юрист Габдуллович Телеугалиев – педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Қазақ спорт және туризм академиясының профессоры.

ҚазМДШИ-дің 1963 ж. түлегі.

120-дана аса ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыс авторы. Жалпы білім беретін мектептің 1‒4; 5‒7; 8‒9; 10 ‒11 кластарына арналған «Дене шынықтыру» пәні бойынша Мемлекеттік бағдарламалар даярлау бойынша бағдарламаның қатысушысы ‒ 2003 ‒ 2008 жылдар.  12 жылдық мерзіммен оқитын жалпы білім беретін мектептің 1-2 сыныптарына арналған «Дене шынықтыру» пәні бойынша Мемлекеттік бағдарламалар әзірлеу бойынша авторлар ұжымының мүшесі.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 Бримкулова А.Д. БримкуловаӘсемДулатқызы – “Денешынықтыружәнеспорттыңтеориялықнегіздері” кафедрасыныңағаоқытушысы, педагогика ғылымдарыныңмагистрі, Қазақ спорт және туризм академиясының 2-курс докторанты. “Жылдыңүздікжасоқытушысы” номинациясыныңжеңімпазы (2015 ж.) кафедрада 2012 жылдың 1 қыркүйегіненбастапжұмысістейді.

Біліміжоғары, 2002-2006жж.-І.Жансүгіроватындағы ЖМУ мамандығы 031640 – “Дефектология”.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 Белегова А.А. Белегова Алия Аканбаевна- 2001-2003 жж Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің магистр дәрежесін алып шықты. Ғылыми зерттеу бағыты –Болашақ дене шынықтыру мұғалімінің рефлексиясы. 2016-2019жж Абай атындағы ҚазҰПУ докторанты.

Байланыс номері: 8-701-322-88-52

Abelegova@mail.ru

 6 Токкулинова Гульнара Казтаевна – педагогика ғылымдарының кандидаты, кафедра доценті

Ғылыми зерттеу бағыты– Жоғары мектеп педагогикасы.

Оқытатын пәндері: «Педагогика», ДШжС педагогикасы», «Өзін-өзі тану».

Байланыс номері:8-701-765-30-90,gulya_t@list.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 7 Абилдабеков Сабит Акимбаевич – PhD докторы, кафедраның аға оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы – ҚР мектеп оқушыларын физикалық даярлаудың аймақтық аспектісі.

Оқытатын пәндері: Балалар-жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі; Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі.

Байланыс номері: 8-707-172-45-01,sabit_1967@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 8 Унтаев Халдар Камбарович – педагогика ғылымдарының кандидаты, кафедра доценті, волейболдан ҚР спорт шеберлігіне кандидат.

Ғылыми зерттеу бағыты – қазақ халқының ұлттық дене тәрбиесінің педагогикалық маңызы.

Оқытатын пәні: «Дене шынықтыру және Олимпиада спорт тарихы».

Байланыс номері: 8-777-517-37-36,kholdar_k@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 Жанабатырова М. Жаңабатырова Мария Абдрашқызы –ҚазҰПУ түлегі, «Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасында 2019 жылдың наурыз айынан бастап қызмет істейді.

Ғылыми зерттеу бағыты – «Арнайы тапсырмалар жүйесі негізінде бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамыту»

Оқытатын пәндері: «Әлеуметтік психология», «Дене шынықтыру және спорт психологиясы», «ҒЗЖ негіздері және спорттық метрология»

Білімі: жоғары

2007-2011 жж. – Абай атындағы ҚазҰПУ, «Математика» білім бакалавры, 2015-2017 жж. – Абай атындағы ҚазҰПУ, «Педагогика-Психология» педагогика ғылымдарының магистрі.

Халықаралық, республикалық рецензияланатын журналдарда бірнеше жарияланымдары бар.

Байланыс номері: 8-707-112-79-89

Mariya_ru6@mail.ru

 10 Кулбаев Айбол Тиналович –PhD докторы, кафедраның аға оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы– дене шынықтыру және спорттағы менеджмент.

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру және спорт менеджменті», «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», қазақ және орыс тілдеріндегі «ДШжС-тағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы».

Байланыс номері: 8-705-555-79-95,Shirganak_aibol@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

1 Берекбусунова  Гулжан Маульшарифқызы – психологияғылымдарының кандидаты, PhD докторанты.

Ғылыми зерттеу бағыты–жеке адам психологиясы, болашақ оқытушылардың кәсіби-педагогикалық бағыттылығы.

Оқытатын пәндері: «Психология», «Жалпы және жасерекшеліктер психологиясы», «ДШжСпсихологиясы», «Спорт психологиясы» білім беру бағытының пәндері.

Спорт психологтары қауымдастығының мүшесі.

Байланыс номері: 8-747-665-54-16,gulzhan_bm72@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

12 Искаков Таиыржан Бактыбаевич – магистр, кафедраның аға оқытушысы, PhD докторанты

Ғылыми зерттеу бағыты – дене шынықтыру мен спорт саласындағы менеджмент.

Оқытатын пәндері:«Дене шынықтыру мен спорт менеджменті», «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, «Педагогикалық мамандыққа кіріспе».

Байланыс номері: 8-707-245-00-24,Taiyrzhan.iskakov@bk.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 13 Токарева Светлана Витальевна – кафедраның аға оқытушысы

Ғылыми зерттеулерінің саласы –болашақ мұғалімдерді нашар оқитын балалармен жұмысқа кәсіби даярлау.

Оқытатын пәндері:«Психология», «Жалпы және жасерекшеліктер психологиясы», «ДШжС психологиясы», «Спорт психологиясы» білім беру бағытының пәндері.

Байланыс номері: 8-771-411-47-16,atevs_83@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 15 Балтина Алтынай Сапаровна – ДШжС магистрі, кафедраның аға оқытушысы.

Ғылыми зерттеу бағыты  – дене шынықтыру мен спорт саласындағы менеджмент

Оқытатын пәндері:«Дене шынықтыру және спорт менеджменті»; «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Спорт менеджменті» білім беру бағытының пәндері.

Байланыс номері: 8-702-102-94-44,baltina-89@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 16 Нурмухамбетова Медина Булатовна –магистр психология және педагогика магистрі, кафедра оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы- спорт қызметін психологиялық қолдау.

Оқытатын пәндері:«Психология», «Жалпы және жасерекшеліктер психологиясы», «ДШжС психологиясы», «Спорт психологиясы» білім беру бағытының пәндері.

Байланыс номері: 8-777-250-21-54,medina1979@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 17 Жидовинова Анна Вячеславовна – ДШжС магистрі, кафедраның аға оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы– дене шынықтыру мен спорт менеджмент

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру мен спорт менеджменті», «Дене шынықтыру теориясымен әдістемесі, «Дене шынықтыру мен спорт маркетингі».

Байланыс номері: 8-707-320-09-54,ryzhyk_@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 18 Бекбаул Ләззат Женисбеккызы – магистр, кафедра оқытушысы, дағдыланушы психолог.

Ғылыми зерттеулерінің саласы– практикалық және отбасылық психология.

Оқытатын пәндері:«Психология», «Жалпы және жасерекшеліктер психологиясы», «ДШжС психологиясы», «Спорт психологиясы» білім беру бағытының пәндері.

Байланыс номері: 8-747-563-51-00,8-777-428-13-91,lassat93@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 19 Кожан Алтынай Мураткызы – магистр, кафедра оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы- білімдегі біліктілік тәсілдеме

Оқытатын пәндері: «Педагогика», ДШжС педагогикасы», «Өзін-өзі тану», «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі».

Байланыс номері: 8-708-119-47-12,Andas77@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 20 Толкынбаева Айгерим Кенжеханкызы – магистр, кафедра оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы- этнопедагогика.

Оқытатын пәндері: «Педагогика», ДШжС педагогикасы», «Өзін-өзі тану».

Байланыс номері: 8 118-310-24-07,aigera_28.93@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 21 Айтенова Эльмира Абдыкалиевна – магистр, кафедраның аға оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы – болашақ педагогтарды кәсіби даярлау.

Оқытатын пәндері: «Өзін-өзі тану», «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі», «Жалпы және жасерекшеліктер психологиясы», «Спорт психологиясы» білім беру бағытының пәндері.

Байланыс номері: 8-705-394-07-07,emma_14@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 22 Есімғалиева Тілекші Мақсотқызы – магистр, кафедраның аға оқытушысы.

Ғылыми зерттеулерінің саласы- болашақ педагогтарды көптілді даярлау.

Оқытатын пәндері: «Өзін-өзі тану», «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»,«Педагогика», «ДШжС педагогикасы».

Байланыс номері: 8-702-478-02-86,tlekshi_86@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 Орлов А

Орлов Александр Иванович-кафедраныңағаоқытушысы. Кафедрада 2019 жылдыңқыркүйегіненбастапжұмысістейді.Білімі: жоғары: 1983-1987жж. – жоғары Комсомол мектебі, Мәскеу қ.; 1990-1984 жж. Г. С.,Сковородықаласы, Переяслав-Хмельницкий, Украина. 2009-2012 жж.аралығындааспирантурада, ГВУЗ “Переяслав-Хмельницкий ГПУ им. Григорий Сковороды”. 1013 Ж. – “жоғарыоқуорындарыстуденттерініңжауынгерлікөнерінеоқытуәдістемесі” кандидаттықдиссертациясынқорғау, Киев қ.; 2014 ж. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Киев.

Байланыс: + 7 (747) 560-29-85; E-mail: alex-alians@mail.ru

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…..

 Бекболатова А. БекболатоваАнарШапақызы

Білімі жоғары

1980-1984 Қазақденешынықтыру институты. Мамандығы: денетәрбиесі, денетәрбиесіоқытушысыбіліктілігіберілді

* эл.пошта: anar.bekbolatova@mail.ru

• Телефон: 8 747 214 40 45

 Токтасынова А. Токтасынова Асылзат Ғалымжанқызы – магистр, кафедра оқытушысы.

 

Оқытатын пәндері–«Педагогикалық мамандыққа кіріспе», «Өзін-өзі тану», «Жалпы және жастық психология»,«Психологияның жалпы теориясы тарихы, күйі мен тенденциясы»,

Байланыс номері:  8702-621-21-40, asylzatkaznu@gmail.com

 Джаксынкаева Ж Джаксынкаева Жанагул Тұрсынғалиқызы

e-mail:ganagul_79@inbox.ru

ұялы.тел:8 747 371 70 31

Білімі:

Жоғары

1996-2000гг. Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық институты  Алматы қ

Факультеті: Физика және математика

Біліктілігі: Физика-астрономия

Магистратура

2005 жылы Қазақ Қыздар Мемлекеттік Педагогикалық институтының «педагогика және психология» мамандығы бойынша магистратураға түсіп, 2007 жылы бітіріп магистр академиялық дәрежесі   және «педагогика және психология» деген біліктілік берілді.

 Копжанов Г.Б. КопжановГалымжан Балыкбаевич – магистр, кафедра оқытушысы

Оқытатын пәндері –ДШ және олимпиада спортының тарихы, Спорт құрылыстары, ДШ теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру-спорт мекемелерін басқару мен пайдалану (ДШжС менеджменті), ДШ маркетингі ЖТ(ДШжС менеджменті)

Байланыс номері: garlic.82@mail.ru. 8-702-162-25-75

8-747-417-46-60

 Кутекеева А Кутекеева Асель Садуакасовна – лаборант

e-mail:kutekeeva@mail.ru

ұялы.тел:8 778 491 13 37

Білімі:  Жоғары

2008-2012ж. Ақтөбе қаласы. Құдайберген Жұбанов атындағы университет

Факультеті: Педагогика – психология

Біліктілігі: Педагог – психолог

 

Close