Жеңіл атлетика кафедрасы студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары

Ғылыми-зерттеу жұмыстың

ЖОСПАРЫ

Тақырыбы: Женіл атлетикадағы жаттығу процесің,ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыру.

Мәселе: Женіл атлетикадағы оқу-жаттығу процесің  басқару.

Еңбек сипаты (эксперименттік немесе теоретикалық зерттеу, практикалық тәжірибені жинақтау және т.б.)

Теоретиялық және эксперименттік женіл атлетика саласындағы жүргізуші мамандардың тәжірибесі және жеке тәжірибені талдап қорыту

Тақырып академияның, кафедраның жоспарына кіреді

Жоспар кафедра отырысы мәжілісінде қаралған

«6» желтоқсан 2018 ж.

Кафедра: Женіл атлетика

Тақырыптың жауапты жетекшісі

п.ғ.к.доцент.Унтаев Х.К.

Тақырыпты орындаушылар: аға оқытушылар Иманбаев А.Ж.,Рахимбаев Ч.К.,Байбалаев А.Б.Айтбаева Ф.Б.

Тақырып бойынша жұмыс басы

Қаңтар 2019 жыл

Соңы желтоқсан 2019 жыл

 

Close