Философия курсы адамның, қоғамның дүниетанымын қалыптастыруға, айналаны қоршаған ортаны танып-білуге көмектесетін, әмбебап пән. Философияның негізгі зерттеу объектілері - болмыс пен сана. Болмысты зерттейтін өзге ғылым салалары үшін философия әдіснамалық нұсқау беретін пән болып табылады. Философияның әдістемелері жекелеген пәндердің зерттеу үдерісінде пайдаланылады. 

Бакалаврларға арналған курсте философияның пайда болуынан бастап қазіргі кезеңге дейінгі аралықтағы даму, жетілу жолы, дүниежүзілік мәдениетте із қалдырған ұлы философтардың концепциялары, негізгі шығармалары, бағыттық нысаналары оқытылады. 

Алған мамандығына, кәсібіне қарамастан, философия интеллигенция өкілдерінің бәрі меңгеруі міндетті пән болып табылады.  

Курстың мақсаты студенттерде саяси өмір аумағындағы күрделі құбылыстар мен бағыттарға өзіндік талдау жасау дағдыларын жетілдіру және саясат туралы қажетті минимум білім беру, студенттерде түсінік аппаратын қалыптастыру болып табылады. 

«Саясаттану» пәнін оқу студенттердің саяси мәдениетін қалыптастырып, оларды Қазақстан Республикасының алдында тұрған мақсаттарды жүзеге асыруға белсене қатысуға дағдыландырады.

Саясаттану – саясат туралы, яғни адамдардың өзара байланысын, қоғам мен мемлекеттің қатынасын, қоғамның қызметін қамтамасыз ететін билікпен, қоғамның мемлекеттік-саяси ұйымдарымен, саяси институттармен, нормалармен байланысты адамдар қызметінің ерекше саласы туралы ғылым. «Саясаттану» пәнінен сабақтар дәріс пен семинар түрінде өтеді. Дәрістерде курстың негізгі теориялық бағыттары қаралып, ал семинар сабақтарында студенттер оқулықтар мен ғылыми әдебиеттер мен декреккөздерден білімдерін тоықтырып, машықтарын жария етеді. Сондай-ақ семинар сабақтарында дәрістен алған білімдері тексеріліп, жеке жұмыстары бағаланады, сабаққа қатысулары тексеріледі. Семинар сабақтарының бір бөлігі бақылау жұмыстарына арналады.


Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәнінің мақсаты: бүгінгі Ұлы Дала елі  аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру; Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани  және материалдық мәдениетке студент назарын бағыттау; студенттерге тарихтың іргелі  мәселелерінің мәнін жеткізу; тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру.


 Философия пәнінің мақсаты философиялық білімінің базалық құндылық құрылымын, адам мен қоғам өміріндегі ролін, адамның әлемге деген қатынасын, әлемнің діни ғылыми көрінісін философиялық негізде оқыту, адам өмірінің мәні мен мағынасын көрсету, философияның тарихи типтері арқылы білім алушылардың мәдениетінің құрылымы мен дамуына көмектесу, тез өзгеретін қарама-қайшылықты әлемде құндылықты бағалауға уйрету.  

Философия пәнін оқу арқылы студенттер  философиялық тұжырымдамалар мен заңдылықтармен танысып, философиялық білімнің дамуының маңызды кезеңдерін, мектеп бағыттарын, тұжырымдамалар туралы мәлімет алады.         

.