ОҚЫТУ КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

   «Мен мақұлдайдым»

КазАСТ президенті, профессор

____________ Закирьянов К.К.

«___»_________________2015 г.

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСІНІҢ

2015-2016 оқу жылына арналған Қазақ спорт және туризм академиясы

Негізгі мәселелер Мерзімдері Ф.И.О.

жауапты

1 1. 2015-2016 оқу жылында үміткерлерді қабылдаудың нәтижелері мен сапасы.

2. Қазақ дене шынықтыру, туризм және сервис колледжінің оқу-әдістемелік жұмысындағы кемшіліктерді жою туралы.

3. 2015-2016 оқу жылына арналған Ғылыми кеңестің жұмыс жоспарын бекіту.

4.Әртүрлі.

Қыркүйек

2015

Шепетюк М.Н.

Бадаева Р.К.

 

2 1. Жеке-дара оқу кестесі бойынша спортсмен-студенттердің тізімін бекіту.

2. Докторлық және кандидаттық диссертациялардың тезистерін және олардың ғылыми жетекшілерін бекіту.

3.Ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындаудың ұзақ мерзімді жоспарын бекіту туралы.

4. Әртүрлі.

Қазан

2015

Ескалиев М.З.

Макогонов А.Н.

Бектурганов О.Е.

 

3 1.Олимпиадалық спорт факультетінде оқу үрдісіне және спорт тәжірибесіне зерттеу нәтижелерін енгізу туралы.

2. КазАСТ сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру туралы.

3. «Дене шынықтыру және спортты басқару», «Дене шынықтыру және спорт психологиясы» білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру және оларды оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету.

4. Әртүрлі.

Қараша

2015

Лесбекова Р.Б.

Ганитаев М.С.

Андрущишин И.Ф.

4 КазАСТ Президентінің 2015 жылғы қызметі және 2016 жылға арналған стратегиялық міндеттері туралы есебі Желтоқсан

2015

5 1. КазАСТ докторанттарының оқу кезеңіне арналған есебі.

2. 2016 жылға үміткерлерді қабылдау бойынша ұйымдастырушылық және дайындық жұмыстары туралы.

3. Әртүрлі.

Қаңтар

2016

Бектурганов О.Е.,

докторанты

Ескалиев М.З.

6 1. 2015 жылға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есеп.

2. Қысқы емтихан сессиясының нәтижелері.

3. Әртүрлі.

Ақпан

2016

Макогонов А.Н.

Деканы факультетов

7 1. «Халықаралық туризм: туризм және бизнес индустриясы», «Спорт және сауықтыру туризмі» білім беру бағдарламаларын іске асыру және оларды оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету туралы.

2. КазАСТ студенттік өзін-өзі басқару туралы.

4. Әртүрлі.

Наурыз

2016

Имангулова Т.В.

Председатель КДМ

 

8 1. КазАСТ студенттері арасында тәрбие жұмысын жүргізу туралы.

3. Күрес және спорттық ойындар бөлімдерінде мамандарды дайындау сапасы туралы.

4. Әртүрлі.

Сәуір

2016

Ескалиев М.З.

Председатель ВВК

9 1. КазАСТ екі дәрежелі білім беруді енгізу барысы туралы.

2. Туризм ғылыми-зерттеу институтының қызметі және даму перспективалық бағыттары туралы.

3. Әртүрлі.

Мамыр

2016

Дюсупова Р.А.

Арстанов Б.А.

10 1. ГЭК мен ГАК нәтижелері.

2. Көктемгі емтихан сессиясының нәтижелері.

3. 2015-2016 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік жұмыстарды орындау туралы.

4. КазАСТ докторанттарының оқу кезеңіне арналған есебі.

5. Кредиттік технология талаптарына сәйкес оқыту және өндірістік практиканы өткізу туралы.

6. Әртүрлі.

Маусым-Шілде

2016

Председатели ГЭК, ГАК

Калабаева А.К.

Прокофьева М.А.

Докторанты КазАСТ

Зав. практикой

Міндеттемелер бойынша сұрақтар Жүйелі түрде