Туризм

Приказ о составе РУМС 2017

 

План УМО

 

Типовая учебная программа (Бакалавриат)

 

Типовая учебная программа (Магистратура)

 

Типовая учебная программа (Докторантура)

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА Профессиональный русский язык

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА Профессионально-ориентированный иностранный язык

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ Кәсіби қазақ тілі

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ «Кәсіби-бағытталған шетел тілі»